Sekcja zajmuje się obsługą kancelaryjno-organizacyjną Rektora i Prorektorów. Do jej zadań należy:

  • prowadzenie sekretariatu Rektora i prorektorów,
  • koordynowanie, organizowanie i obsługę spotkań, zebrań i podróży Rektora
  • koordynowanie i obsługę kontaktów zagranicznych poprzez nadzór nad ich przygotowywaniem wspólnie z Centrum Współpracy Międzynarodowej

Wśród wykonywanych przez Sekcję zadań znajdują się m.in.:

  • prowadzenie Kancelarii Biura Rektora: rejestrowanie pism przychodzących
    i wychodzących, nadawanie obiegu sprawom,
  • koordynowanie obiegu projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Rektora

Sekcja ds. Obsługi Senatu i Rady Uczelni

Sekcja ds. Informacji Publicznej i BIP

W ramach wykonywanych zadań Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów zajmuje się m.in.:

  • opracowywaniem treści wystąpień, oświadczeń, informacji itp. dla Rektora,
  • prowadzeniem we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PW elektronicznego Biuletynu Politechniki Warszawskiej