Zdjęcie szczytowej części gmachu PW

Do zadań Sekcji ds.Obsługi Senatu i Rady Uczelni należy m.in:

 • organizacyjna obsługa posiedzeń Senatu,
 • prowadzenie rejestru dokumentacji Senatu m.in. uchwał, protokołów itp.,
 • przechowywanie uchwał, protokołów oraz stanowisk Senatu,
 • koordynowanie i organizowanie posiedzeń stałych komisji Senatu,
 • organizacyjna i kancelaryjna obsługa Rady Uczelni,

Wśród wykonywanych przez Sekcję zadań znajdują się m.in.:

 • prowadzenie Kancelarii Biura Rektora: rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
   nadawanie obiegu sprawom,
 • koordynowanie obiegu projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Rektora

Sekcja ds. Obsługi Senatu i Rady Uczelni

Sekcja ds. Informacji Publicznej i BIP

Logo BIP

W ramach wykonywanych zadań Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów zajmuje się m.in.:

 • opracowywaniem treści wystąpień, oświadczeń, informacji itp. dla Rektora,
 • prowadzeniem we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PW elektronicznego Biuletynu Politechniki Warszawskiej
Logo Biuletynu PW