Zdjęcie szczytowej części gmachu PW

Do zadań Sekcji ds. Obsługi Senatu i Rady Uczelni należy m.in:

  • organizacyjną obsługę posiedzeń Senatu oraz obecność w trakcie obrad,
  • prowadzenie rejestru dokumentacji Senatu m.in. uchwał, protokołów,
  • przygotowywanie i przechowywanie uchwał, protokołów oraz stanowisk Senatu,
  • koordynowanie i organizowanie posiedzeń stałych komisji Senatu,
  • organizacyjną i kancelaryjną obsługę Rady Uczelni

Wśród wykonywanych przez Sekcję zadań znajdują się m.in.:

  • zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji, w tym prowadzenie kancelarii Uczelni, zarządzanie dokumentacją,
  • organizowanie i kancelaryjną obsługę uroczystości ogólnouczelnianych oraz innych uroczystości 

Sekcja ds. Obsługi Finansowej Rektora i Prorektorów

Sekcja ds. Informacji Publicznej i BIP

Logo BIP

W ramach wykonywanych zadań Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów zajmuje się m.in.:

  • dokumentowanie wystąpień publicznych Rektora,
  • realizację i doskonalenie polityki informacyjnej uczelni na rzecz Rektora i Rady Uczelni,
  • koordynację działań medialnych i informacyjnych Uczelni

Główny specjalista ds. wizerunku Uczelni

Logo Biuletynu PW