Zdjęcie szczytowej części gmachu PW

Do zadań Sekcji ds. Obsługi Senatu i Rady Uczelni należy m.in:

  • organizacyjną obsługę posiedzeń Senatu oraz obecność w trakcie obrad,
  • prowadzenie rejestru dokumentacji Senatu m.in. uchwał, protokołów,
  • przygotowywanie i przechowywanie uchwał, protokołów oraz stanowisk Senatu,
  • koordynowanie i organizowanie posiedzeń stałych komisji Senatu,
  • organizacyjną i kancelaryjną obsługę Rady Uczelni

Wśród wykonywanych przez Sekcję zadań znajdują się m.in.:

  • zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji, w tym prowadzenie kancelarii Uczelni, zarządzanie dokumentacją,
  • organizowanie i kancelaryjną obsługę uroczystości ogólnouczelnianych oraz innych uroczystości 

Sekcja ds. Obsługi Finansowej Rektora i Prorektorów

Logo BIP

W ramach wykonywanych zadań Sekcja ds. Informacji Publicznej i BIP zajmuje się m.in.:

  • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz nadzór nad poprawnością i terminowością jego działania w zakresie wypełniania obowiązku informacyjnego wszystkich jednostek PW,
  • publikowanie oraz aktualizowanie informacji na stronie internetowej BIP, zgodnie z tematyką działu lub jednostki,
Logo Biuletynu PW