Aktualności

Politechnika Warszawska w gronie Uniwersytetów Europejskich

Data publikacji: 10.07.2020

Konsorcjum ENHANCE, które tworzy m.in. Politechnika Warszawska, jest jednym z beneficjentów konkursu Komisji Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”. W ciągu najbliższych trzech lat konsorcjum otrzyma 5 mln euro na rozwój współpracy.

Prof. Krzysztof Zaremba Rektorem Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Data publikacji: 25.06.2020

Podczas posiedzenia wyborczego, które odbyło się 25 czerwca 2020 r., Kolegium Elektorów wybrało prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zarembę na stanowisko Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024.

Prof. Jan Szmidt: Jesteśmy w nadzwyczajnym czasie

Data publikacji: 28.05.2020

Wywiad z prof. dr. hab. inż. Janem Szmidtem, Rektorem Politechniki Warszawskiej, Przewodniczącym KRASP. W materiale m.in. o zdalnym nauczaniu, największych zagrożeniach dla uczelni oraz kryzysie związanym z COVID-19.

Informacja dotycząca świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej

Data publikacji: 15.05.2020

W dniach 16-29 maja 2020 r. na mocy Zarządzenia Rektora nr 29/2020 z dnia 14 maja 2020 r. wprowadzone zostają regulacje w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie PW.

Uczelnia w dobie pandemii - przesłanie Rektora PW prof. Jana Szmidta

Data publikacji: 04.05.2020

Zapraszamy do obejrzenia nagrania skierowanego do całej wspólnoty akademickiej.

Kolejny krok we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz

Data publikacji: 29.04.2020

Wspólna realizacja projektów dla biznesu, współpraca przy tworzeniu strategii dotyczących badań, innowacji i edukacji oraz podnoszenie kwalifikacji naukowców Łukasiewicza, studentów i kadry naukowej Uczelni to główne założenia porozumienia o współpracy badawczo-dydaktycznej podpisanego pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz a PW.

Funkcjonowanie Biura Rektora w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Data publikacji: 27.04.2020

Z uwagi na szczególne okoliczności i wymogi związane z zachowaniem bezpieczeństwa pracy, jak również potrzebę zapewnienia bieżącej obsługi uczelni podczas zagrożenia COVID-19, Biuro Rektora, podobnie jak jednostki organizacyjne całej Uczelni stosuje niezbędne rozwiązania.

Informacja dotycząca Regulaminu wynagradzania pracowników PW

Data publikacji: 14.04.2020

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowy Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Warszawskiej. Zachęcamy do zapoznania się z informacją o podstawowych zmianach oraz wyjaśnieniami dotyczącymi ich wprowadzenia.

Informacja dotycząca świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej

Data publikacji: 09.04.2020

W dniach 11 kwietnia - 15 maja 2020 r. na mocy Zarządzenia Rektora nr 24/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. wprowadzone zostają regulacje w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie PW.

Wielkanocne życzenia Rektora PW 2020

Data publikacji: 09.04.2020

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt składa całej wspólnocie akademickiej PW najlepsze życzenia wielkanocne.

Informacja dotycząca świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej

Data publikacji: 17.03.2020

W dniach 18-25 marca 2020 r. na mocy Zarządzenia Rektora nr 19/2020 z dnia 17 marca 2020 r. oraz w dniach 26 marca - 10 kwietnia 2020 r. na mocy Zarządzenia Rektora nr 20/2020 z dnia 24 marca 2020 r., wprowadzone zostają regulacje w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie PW.

Nowy Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Warszawskiej

Data publikacji: 17.03.2020

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Warszawskiej wprowadzony Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 18/2020 z dnia 17 marca 2020 r.

List Rektora prof. Jana Szmidta do wspólnoty Politechniki Warszawskiej

Data publikacji: 16.03.2020

Politechnika Warszawska znalazła się w obliczu wyzwania, jakim jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z tą sytuacją Rektor naszej Uczelni skierował do całej jej wspólnoty specjalny list.

Informacja dla nauczycieli akademickich PW - kształcenie zdalne

Data publikacji: 13.03.2020

Szczegółowa informacja dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej dotycząca możliwości zdalnego prowadzenia zajęć i narzędzi wspomagających kształcenie na odległość. 

Politechnika Warszawska i ANWIL S.A. podejmują współpracę na rzecz innowacyjnych rozwiązań dla nauki i biznesu

Data publikacji: 02.03.2020

Politechnika Warszawska i ANWIL S.A. 28 lutego 2020 r. podpisały porozumienie obejmujące współpracę w obszarze działalności badawczej, rozwojowej oraz innowacyjnych rozwiązań realizowanych przy udziale zespołów eksperckich Stron oraz studentów i pracowników.

Częściowe przywracanie działalności Politechniki Warszawskiej

Data publikacji: 02.03.2020

Ważne informacje dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej związane z częściowym przywracaniem działalności Uczelni.

 

Rektor Politechniki Warszawskiej Diamentowym Inżynierem 2019

Data publikacji: 27.02.2020

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej odebrał tytuł „Diamentowego Inżyniera 2019” w XXVI Plebiscycie Czytelników „Przeglądu Technicznego”. Inicjatywa realizowana jest wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej - uczelni badawczej

Data publikacji: 10.02.2020

Uroczyste posiedzenie Senatu PW odbyło się 10 lutego br. z okazji uzyskania statusu uczelni badawczej w konkursie „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. - To dla Politechniki Warszawskiej prestiż i wyróżnienie, a także bardzo duże wsparcie finansowe w realizacji planowanych reform - mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Inauguracja projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” w Politechnice Warszawskiej

Data publikacji: 07.02.2020

10 lutego 2020 roku Politechnika Warszawska oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonają uroczystej inauguracji projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Wydarzenie odbędzie się w formule uroczystego posiedzenia Senatu PW, podczas którego zostanie wręczona pamiątkowa tablica.

Promocje doktorskie i habilitacyjne - styczeń 2020

Data publikacji: 28.01.2020

27 stycznia 2020 r. w Politechnice Warszawskiej powitaliśmy nowych doktorów i doktorów habilitowanych. Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaczenia państwowe oraz odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

Patronaty honorowe Politechniki Warszawskiej 2020

Data publikacji: 10.01.2020

Politechnika Warszawska w roku 2020 obejmuje patronatem zarówno wydarzenia związane z nauką, jak i te które związane są z działalnością kulturalną i społeczną. Poniżej prezentujemy ich rozkład w bieżącym roku kalendarzowym.

Apel Rektora PW o zapewnienie w budżecie państwa środków na realizację podwyżek wynagrodzeń

Data publikacji: 08.01.2020

W piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Rektor PW Jan Szmidt poinformował o poparciu przez Senat PW sprzeciwu wobec braku w projekcie budżetu państwa na rok 2020 środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, a także zaapelował o ich zapewnienie.

Prof. Rajmund Bacewicz: W stronę kultury jakości

Data publikacji: 07.01.2020

Centralnym elementem misji uczelni badawczej są badania naukowe i ściśle z nimi związane kształcenie. Dla uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Warszawska, fundamentalnym elementem misji jest działanie w tych obszarach, w których rozwój cywilizacji i społecznych potrzeb kreuje najważniejsze wyzwania technologiczne - tłumaczy prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW.

Związki medycyny i inżynierii stają się coraz bliższe

Data publikacji: 18.12.2019

Jak procesy demograficzne przekładają się na konieczność zmian w gospodarce oraz w kształceniu młodych pokoleń? Jaki powinien być system kształcenia, by sprzyjać innowacyjności? Na pytania Medexpressu odpowiada prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Życzenia Rektora PW na Boże Narodzenie oraz Nowy Rok 2020

Data publikacji: 16.12.2019

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt składa wszystkim członkom wspólnoty akademickiej Politechniki Warszawskiej najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.