Godność doktora honoris causa dla Rektora Politechniki Warszawskiej

W związku z nadaniem Rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. Janowi Szmidtowi tytułu „Honorowy Doktor Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego” delegacja polska w dniach 3-4 września 2017 r. udała się na Ukrainę.

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny imienia Igora Sikorskiego” przyznał tytuł doktora honoris causa Rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. Janowi Szmidtowi.

Delegacja polska wzięła udział w ceremonii wręczenia dyplomu oraz odznaki pamiątkowej „Honorowy Doktor Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego”. Uroczystość poprowadził Rektor Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowskiego Instytutu Politechnicznego imienia Igora Sikorskiego” prof. Michaiło Zgurovsky.

Materiał filmowy z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej złożyli kwiaty pod tablicą pamięci studentów i absolwentów kijowskiej uczelni poległych w walkach na Ukrainie. Goście zwiedzili również Muzeum Techniki znajdujące się na terenie kampusu Politechniki Kijowskiej.

Zdjęcia: Politechnika Kijowska, Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej