Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Politechnice Warszawskiej - terminarz

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej zapraszają na inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się 2 października 2017 r., o godz. 10.00, w Dużej Auli Gmachu Głównego PW. Inauguracje wydziałowe rozpoczną się 28 września na Wydziale Chemicznym.

Centralną inaugurację roku akademickiego 2017/2018 otworzy Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, który przywita zgromadzonych gości i wygłosi doroczne przemówienie. W programie uroczystości przewidziane są również wystąpienia Przewodniczącego Samorządu Studentów PW oraz Przewodniczącego Rady Doktorantów PW. Wykład inaugurujący rok akademicki 2017/2018, Centra naukowo-badawcze i ich rola w rozwoju gospodarczym, wygłosi prof. dr. inż. Andrzej Strójwąs.

Od 28 września uroczystości odbywać się będą również na poszczególnych wydziałach. Jako pierwszy, rok akademicki przywita Wydział Chemiczny, wykładem dr. inż. Roberta Kosteckiego z Lawrence Berkeley National Laboratory Cyfrowa Rewolucja Przemysłowa - (Elektro) Chemia 4.0.

Dzień później uroczystości odbędą się na Wydziale Zarządzania - wykład pt. Analityk biznesu cyfrowego - zawód przyszłości wygłosi Dyrektor Generalny Oracle Polska Adam Wojtkowski oraz na Wydziale Geodezji i Kartografii - wykład pt. Kataster 3D - konieczność czy fantazja? wygłosi dr hab. inż. Marcin Karabin.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zainauguruje nowy rok akademicki 6 października, wykładem Dziekana Wydziału Chemii PW prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka Elektromobilność oczami projektantów bateriiStracone złudzenia czy szansa rozwoju?

Szczegółowy terminarz uroczystości znajduje się w załączniku poniżej.

Wydziałowe inauguracje roku akademickiego 2017/2018