Technologia 5G obszarem współpracy Politechniki Warszawskiej i Ericsson Poland

W liście intencyjnym podpisanym dnia 25 listopada 2016 r. Politechnika Warszawska i Ericsson zobowiązały się do przeprowadzenia badań obejmujących rozwój technologii 5G. Porozumienie ułatwi wykorzystanie możliwości Przemysłu 4.0 na polskim rynku.

Sygnatariuszami listu intencyjnego byli prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Martin Mellor, Country Manager Ericsson Polska. Początkowa współpraca będzie opierać się na ocenie poszczególnych obszarów, w których mogą być wykorzystane atuty obu organizacji. Głównym założeniem współpracy jest opracowanie jednego lub wielu przypadków użycia, przynoszących widoczne korzyści obecnym klientom i branżom. Współpraca zapoczątkuje również projekt „5G for Poland”, część programu „5G for Europe” firmy Ericsson, który ma na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu.

W rezultacie, takie działania będą prowadzić do:

  • organizacji serii wspólnych warsztatów mających na celu zbadanie możliwych przypadków użycia
  • opracowania białej księgi podsumowującej wyniki i możliwości
  • regularnej współpracy w ramach społeczności badawczej 5G Ericsson w celu bieżącej aktualizacji działań, udzielania porad i wsparcia
  • możliwości opracowania prototypów

Współpraca Ericssona z Politechniką Warszawską będzie przebiegać równolegle z innymi wspólnymi inicjatywami Ericsson i uczelni wyższych: Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie oraz londyńskim King College. Dalsze szczegóły wynikające z listu intencyjnego zostaną ustalone w ramowym porozumieniu o współpracy.

Na zdjęciu od lewej: prof. Jan Szmidt Rektor PW i Martin Mellor, Country Manager, Ericsson Polska /fot. G. Banaszek

- Podpisany dokument otwiera drogę do dalszych prac mających na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz rozwoju branży teleinformatycznej. Politechnika Warszawska chce dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem - powiedział prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Martin Mellor, Country Manager, Ericsson Polska powiedział: - Jestem szczęśliwy, mogąc ogłosić wykonanie kolejnego kroku, umacniającego naszą pozycję w Polsce. Jestem przekonany, że nadchodząca współpraca z Politechniką Warszawską ułatwi wykorzystywanie możliwości Przemysłu 4.0 na polskim rynku.

Komercyjne wdrożenie 5G planowane jest na 2020 rok. Badania Ericsson przewidują, że dwa lata później, globalna liczba subskrypcji 5G wyniesie 550 milionów. Sieci 5G umożliwią wykorzystanie szeregu nowych przypadków użycia, ewolucję usług szerokopasmowych i komunikacji M2M oraz dystrybucję mediów.

Zdjęcia: Grzegorz Banaszek