Współpraca Politechniki Warszawskiej i PZU S.A.

W dniu 28 czerwca 2016 r. Politechnika Warszawska i Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. podpisały Porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej. Jest to już kolejna inicjatywa łącząca obszar nauki i techniki ze światem biznesu.

Celem Porozumienia jest nawiązanie długoterminowego współdziałania między obiema organizacjami w obszarze projektów badawczo-rozwojowych. W spotkaniu ze strony Politechniki Warszawskiej wzięli udział: prof. Jan Szmidt, Rektor PW; prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW; prof. Natalia Golnik, Dziekan Wydziału Mechatroniki PW; prof. Jan Maciej Kościelny z Wydziału Mechatroniki PW. Andrzej Jaworski i Roger Hodgkiss - Członkowie Zarządu, złożyli podpisy z ramienia PZU S.A.

Na zdjęciu od lewej: Roger Hodgkiss, Członek Zarządu PZU S.A.; prof. Jan Szmidt, Rektor PW;
Andrzej Jaworski, Członek Zarządu PZU S.A/fot. Biuletyn PW

Zakres współpracy dotyczyć będzie w szczególności: inicjowania prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru działań PZU S.A. i Politechniki Warszawskiej, uruchamiania i realizowania projektów służących wdrażaniu i rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań na pograniczu nauki i biznesu, a także podejmowania wspólnych starań o pozyskanie funduszy krajowych i europejskich na realizację tych przedsięwzięć. 

Współpraca obejmuje realizację projektów badawczych i wdrożeniowych w ścisłym partnerstwie, wspólne poszukiwanie potencjalnych zleceniodawców, których potrzeby wpisują się w obszar działań obu podmiotów, organizację warsztatów i szkoleń dla zainteresowanych przedsiębiorstw i instytucji, wreszcie realizację praktyk studenckich a także konferencji o charakterze naukowo-biznesowym.

Podpisane Porozumienie ma charakter ogólny. Szczegółowe warunki współpracy w ramach poszczególnych projektów określane będą każdorazowo w przygotowywanych przez obie strony umowach.

Politechnika Warszawska od lat współpracuje z Grupą PZU. Kilku naukowców z Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Wydziału Zarządzania pełniło kierownicze funkcje w spółkach Grupy, a prof. Jan Monkiewicz był jej prezesem. Zespoły naukowe tych wydziałów opracowywały w przeszłości m.in. strategię reinżynieringu funkcji informatycznych Grupy, w tym model funkcji business intelligence. Aktualnie zaś Szkoła Biznesu PW prowadzi kolejną edycję zamówionych przez Grupę dla jej kadry kierowniczej studiów podyplomowych nt. zarządzania ryzykiem.

 

Zdjęcia: Biuletyn PW