Wybory na kadencję 2016-2020

W roku 2016 w Politechnice Warszawskiej odbywają się wybory władz Uczelni na kadencję 2016-2020. W poniższym zestawieniu przedstawiamy zestawienie aktów normatywnych związanych z tegorocznymi wyborami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.

W roku 2016 w Politechnice Warszawskiej odbywają się wybory władz Uczelni na kadencję 2016-2020. W poniższym zestawieniu przedstawiamy zestawienie aktów normatywnych związanych z tegorocznymi wyborami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.

 

WYNIKI WYBORÓW NA KADENCJĘ 2016-2020

 

Program wyborczy kandydata prof. Jana Szmidta na Rektora PW w kadencji 2016-2020

Program Wyborczy

Odniesienie do Programu Wyborczego z 2012 r.

 

Ogłoszenia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ogłoszenie z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2016 r. na zebraniu wyborczym pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW na kadencję 2016-2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Ogłoszenie z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2016 r. na zebraniu wyborczym pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW na kadencję 2016-2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

Ogłoszenie z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2016 r. na zebraniu wyborczym pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW na kadencję 2016-2020 w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

Ogłoszenie z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Wybory przedstawicieli do Senatu PW

Ogłoszenie z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Wybory przedstawicieli do Senatu PW

Ogłoszenie z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Wybory przedstawicieli do Senatu PW

Ogłoszenie z dnia 21 kwietnia 2016 r.
W dniu 18 marca 2016 r. oraz 14-19 kwietnia 2016 r. na zebraniach wyborczych kolegiów elektorów na funkcje Dziekanów Wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz Dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w kadencji 2016-2020 zostali wybrani

Ogłoszenie z dnia 23 marca 2016 r.
W dniu 23 marca 2016 r. na zebraniu wyborczym kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów na funkcje prorektorów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020 zostali wybrani

Ogłoszenie z dnia 17 marca 2016 r.
Lista kandydatów na funkcje Prorektorów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020

Ogłoszenie z dnia 16 marca 2016 r.
W dniu 16 marca 2016 roku na zebraniu wyborczym kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020 został wybrany prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Ogłoszenie z dnia 8 marca 2016 r.
Uprzejmie informuję, że wybory prorektorów Politechniki Warszawskiej odbędą się w dniu 23 marca 2016 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpoczną się o godz. 10:00

Ogłoszenie z dnia 8 marca 2016 r.
Uprzejmie informuję, że otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatami na funkcje prorektorów Politechniki Warszawskiej odbędą się w dniu 21 marca 2016 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpocznie się o godz. 13:00

Ogłoszenie z dnia 8 marca 2016 r.
Uprzejmie informuję, że wybory Rektora Politechniki Warszawskiej odbędą się w dniu 16 marca 2016 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpoczną się o godz. 13:00

Ogłoszenie z dnia 8 marca 2016 r.
Uprzejmie informuję, że otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatem na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 11 marca 2016 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpocznie się o godz. 13:00

Ogłoszenie z dnia 4 marca 2016 r.
W dniu 2.03.2016 r. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020

Ogłoszenie z dnia 4 marca 2016 r.
W dniu 2.03.2016 r. do Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Warszawskiej wpłynęło zgłoszenie kandydatury prof. dr hab. inż. Jana Szmidta na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020

Ogłoszenie z dnia 4 marca 2016 r.
Lista kandydatów na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020

Ogłoszenie z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 3 marca 2016 r. na zebraniu wyborczym pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW i kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów na kadencję 2016-2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwały Senatu PW

Uchwała Senatu PW nr 365 z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli do organów kolegialnych i kolegiów elektorów oraz wyboru organów jednoosobowych Politechniki Warszawskiej i ich zastępców na kadencję 2016-2020

Uchwała Senatu PW nr 362 z dnia 16 grudnia 2015 r.
zmieniająca Uchwałę nr 341/XLVIII/2015 Senatu PW w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała Senatu PW nr 341 z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała Senatu PW nr 324 z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 25 z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających przedstawicieli pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego do Rady Bibliotecznej

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 24 z dnia 9 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji wyborczych w pozawydziałowych okręgach wyborczych nr 20-26, określonych w załączniku nr do Uchwały Senatu PW nr 365/XLVIII/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 23 z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie unieważnienia wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej przeprowadzonych w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, Filii w Płocku w dniu 29 kwietniu 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 22 z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie unieważnienia wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej przeprowadzonych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemi Politechniki Warszawskiej, Filii w Płocku w dniu 17 maja 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 21 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie unieważnienia wyborów do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego przeprowadzonych na wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w dniu 22 marca 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 20 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie unieważnienia wyborów do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopnia doktora habilitowanego przeprowadzonych w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku w dniu 26 lutego 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 19 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana do wytypowania przedstawicieli Uczelnianej Komisji Wyborczej do sprawdzenia stanu przygotowania do wyboru Dziekana i prodziekanów na Wydziałach Politechniki Warszawskiej

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 18 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji wyborczych w pozawydziałowych okręgach wyborczych nr 20-26, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu PW nr 365/XLVIII/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 17 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie trybu wyborów przedstawicieli pracowników systemu biblioteczno-nformacyjnego do Rady Bibliotecznej

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 16 z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do kolegium elektorów

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 15 z dnia 11 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr 10 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia terminarzy działań w pozawydziałowych okręgach wyborczych

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 14 z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie zasad przechodzenia kandydatów do następnych głosowań w głosowaniach powtarzanych z powodu nieobsadzenia wszystkich mandatów, w trakcie wyborów przeprowadzanych przez UKW na zebraniach kolegiów elektorów

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 13 z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad zgłaszania kandydatur na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej oraz programu otwartego zebrania przedwyborczego z kandydatami na funkcję Rektora PW

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 12 z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie wskazania Wydziałowych Komisji wyborczych do dokonania niektórych czynności

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 11 z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawe uchylenia uchwały nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów, dyrektora kolegium i jego zastępców

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 10 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia terminarzy działań w pozawydziałowych okręgach wyborczych

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 9 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania komisji wyborczych w pozawydziałowych okręgach wyborczych nr 20-26, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu PW nr 365/XLVIII/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 8 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie wyboru przedstawicieli do organów kolegialnych i kolegiów elektorów oraz wyboru organów jednoosobowych Politechniki Warszawskiej i ich zastępców na kadencję 2016-2020

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 7 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie trybu uchwalania terminarza działań w pozawydziałowych okręgach wyborczych

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 6 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów, dyrektora kolegium i jego zastępców

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 5 z dnia 14 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia obowiązków poszczególnych członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem wyborów w okręgach wyborczych i wyborczych kolegiach pośrednich

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 4 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia obowiązków poszczególnych członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem wyborów w okręgach wyborczych i wyborczych kolegiach pośrednich

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 3 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu wyborów przedstawicieli pracowników do organów kolegialnych i kolegiów elektorów

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 2 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie powołania sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 1 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej