Biuro Rektora

Zakres zadań i kompetencje

Biuro Rektora (BR) jest jednostką organizacyjną właściwą do obsługi administracyjnej i organizacyjnej Rektora, Senatu, prorektorów, pełnomocników Rektora, komisji rektorskich i komisji senackich.

Komórkami organizacyjnymi Biura Rektora są:

Biuro Rektora podlega Kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje Rektor.

Struktura organizacyjna PW (pdf, 55,42 kB)

Kontakt:

dr Agnieszka Kamińska
Kierownik Biura Rektora PW

Gmach Główny, pok. 106
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7419
tel. miejski: 22 629 74 84
fax: 22 621 68 92
e-mail: agnieszka.kaminska@pw.edu.pl

mgr Grzegorz Kujawa
Specjalista ds. finansowych

Gmach Główny, pok. 118
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1560
e-mail: grzegorz.kujawa@pw.edu.pl