Biuro Rektora

Zakres zadań i kompetencje

Biuro Rektora (BR) jest jednostką organizacyjną właściwą do obsługi administracyjnej i organizacyjnej Rektora, Senatu, prorektorów, pełnomocników Rektora, komisji rektorskich i komisji senackich.

Komórkami organizacyjnymi Biura Rektora są:

Biuro Rektora podlega Rektorowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor ds. ogólnych. 

Zarządzenie Rektora nr 30/2019 z dnia 12/06/2019
Zarządzenie Rektora nr 2/2019 z dnia 15/01/2019

Struktura organizacyjna PW (.pdf, 55,42 kB)

Kontakt:

dr Agnieszka Kamińska
Kierownik Biura Rektora PW
Redaktor naczelny Biuletynu Politechniki Warszawskiej

Gmach Główny, pok. 106
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7419
tel. miejski: 22 629 74 84
fax: 22 621 68 92
e-mail: agnieszka.kaminska@pw.edu.pl