Sekcja ds. Obsługi e-PUAP

Do zadań Sekcji ds. E-PUAP funkcjonującej w zakresie obsługi Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej należy:

  • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą platformy e-PUAP wymagających podpisów elektronicznych Rektora,
  • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji za pośrednictwem e-PUAP-u,
  • współpraca z Centrum Informatyzacji PW i innymi jednostkami.

Kontakt

inż. Joanna Nowak
Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 117
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1560
e-mail: joanna.nowak@pw.edu.pl