Kancelaria

Do zadań Sekcji Kancelaryjno-Administracyjnej należy:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadaniem odznaczeń państwowych i uczelnianych,
 • prowadzenie rejestrów: pełnomocnictw, umów cywilno-prawnych, kół naukowych i organizacji studenckich, nadanych tytułów doktora honoris causa, przyznanych Medali Politechniki Warszawskiej  i Medali Młodego Uczonego, przyznanych Odznak „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”, Złotych Dyplomów, organizacji zewnętrznych, do których Uczelnia odprowadza składki członkowskie,
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń studenckich i pracowniczych Uczelni,
 • przygotowywanie projektów stosownych dokumentów i ich konsultowanie z obsługą prawną Uczelni,
 • koordynowanie obiegu projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Rektora,
 • kancelaryjną obsługę konkursów nadzorowanych przez Rektora i prorektorów, kierowników pozawydziałowych i międzywydziałowych jednostek organizacyjnych podległych Rektorowi, 
 • prowadzenie planów i wniosków urlopowych: Rektora, prorektorów, kanclerza, dyrektora Biblioteki Głównej, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy administracji centralnej bezpośrednio podległych Rektorowi, kierowników pozawydziałowych jednostek organizacyjnych,
 • obsługę kancelaryjną Uczelnianej Komisji Wyborczej,
 • obsługę kancelaryjną Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich i Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich,
 • przyjmowanie i przechowywanie oraz prowadzenie ewidencji oświadczeń lustracyjnych osób podlegających obowiązkowi lustracji;
 • prowadzenie wykazu zmarłych profesorów;

Kontakt

mgr Helena Lechnio
Kierownik Sekcji Kancelaryjno-Administracyjnej

Gmach Główny pok. 106
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7100, 7419
tel. miejski: 22 629 7484
fax: 22 621 6892
e-mail: h.lechnio@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Maj
Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 117
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5723
e-mail: agnieszka.maj@pw.edu.pl

Weronika Rosłaniec
Referent ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 125
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5595
e-mail: weronika.roslaniec@pw.edu.pl

mgr Anna Słowik
Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 106
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7419
e-mail: anna.slowik@pw.edu.pl

Bogdan Nagraba
Kierowca

Gmach Główny, pok. 125
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5595