Kancelaria

Do zadań Sekcji Kancelaryjno-Administracyjnej należy:

 • prowadzenie Kancelarii Biura Rektora: rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, nadawanie obiegu sprawom,
 • koordynowanie obiegu projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Rektora,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadaniem odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej,
 • prowadzenie rejestrów i obsługa procedur: pełnomocnictw, umów cywilno-prawnych, uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, nadanych tytułów doktora honoris causa, odnowienia doktoratów, przyznanych Medali Politechniki Warszawskiej i Medali Młodego Uczonego, przyznanych Odznak „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”, Złotych Dyplomów, organizacji zewnętrznych, do których Uczelnia odprowadza składki członkowskie,
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń studenckich i pracowniczych Uczelni,
 • przygotowywanie projektów stosownych dokumentów i ich konsultowanie z obsługą prawną Uczelni,
 • obsługa pełnomocnictw Rektora,
 • organizacyjna i kancelaryjna obsługa Senatu i Komisji Senackich oraz Komisji Rektorskich,
 • kancelaryjna obsługa konkursów nadzorowanych przez Rektora i prorektorów, kierowników pozawydziałowych i międzywydziałowych jednostek organizacyjnych podległych Rektorowi,
 • prowadzenie planów i wniosków urlopowych: Rektora, prorektorów, kanclerza, dyrektora Biblioteki Głównej, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy administracji centralnej bezpośrednio podległych Rektorowi, kierowników pozawydziałowych jednostek organizacyjnych,
 • obsługa kancelaryjna Uczelnianej Komisji Wyborczej,
 • obsługa kancelaryjna Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich i Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • przyjmowanie i przechowywanie oraz prowadzenie ewidencji oświadczeń lustracyjnych osób podlegających obowiązkowi lustracji.

Kontakt

mgr Helena Lechnio
Kierownik Sekcji Kancelaryjno-Administracyjnej

Gmach Główny pok. 106
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7100, 7419
tel. miejski: 22 629 7484
fax: 22 621 6892
e-mail: h.lechnio@pw.edu.pl

lic. Adrianna Aniszewska-Łach
Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny pok. 106
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7419
tel. miejski: 22 629 74 84
e-mail: adrianna.aniszewska@pw.edu.pl

mgr Aneta Ronduda
Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 117
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7141
tel. miejski: 22 629 7484
e-mail: aneta.ronduda@pw.edu.pl