Kancelaria

Do zadań Sekcji Kancelaryjno-Administracyjnej należy:

 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji, w tym prowadzenie kancelarii Uczelni, zarządzanie dokumentacją (w tym dokumentacją elektroniczną) oraz nadzór nad poprawnością jej funkcjonowania,
 • organizowanie i kancelaryjna obsługa uroczystości i spotkań okolicznościowych z udziałem Rektora i prorektorów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadaniem odznaczeń państwowych i uczelnianych,
 • prowadzenie rejestrów: pełnomocnictw/upoważnień, umów/porozumień zawieranych przez PW, umów cywilno-prawnych, kół naukowych i organizacji studenckich, nadanych tytułów doktora honoris causa, przyznanych Medali Politechniki Warszawskiej  i Medali Młodego Uczonego, przyznanych Odznak „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”, Złotych Dyplomów, organizacji zewnętrznych, do których Uczelnia odprowadza składki członkowskie,
 • koordynowanie i kancelaryjna obsługa procesu przyznawania absolwentom Złotych Dyplomów,
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń studenckich i pracowniczych Uczelni,przygotowywanie projektów stosownych dokumentów i ich konsultowanie z obsługą prawną Uczelni oraz kancelarią prawną,
 • koordynowanie obiegu projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Rektora,
 • kancelaryjna obsługa konkursów nadzorowanych przez Rektora i prorektorów, kierowników pozawydziałowych i międzywydziałowych jednostek organizacyjnych podległych Rektorowi, 
 • obsługa kancelaryjna Uczelnianej Komisji Wyborczej, obsługa kancelaryjna Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich i Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich,
 • prowadzenie planów i wniosków urlopowych: Rektora, prorektorów, kanclerza, dyrektora Biblioteki Głównej, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy administracji centralnej bezpośrednio podległych Rektorowi, kierowników pozawydziałowych jednostek organizacyjnych,
 • przyjmowanie i przechowywanie oraz prowadzenie ewidencji oświadczeń lustracyjnych osób podlegających obowiązkowi lustracji;
 • prowadzenie wykazu zmarłych profesorów.

Kontakt

mgr Helena Lechnio
Kierownik Sekcji Kancelaryjno-Administracyjnej

Gmach Główny pok. 106
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7100, 7419
tel. miejski: 22 629 7484
fax: 22 621 6892
e-mail: helena.lechnio@pw.edu.pl 

mgr Paula Kruza
Gmach Główny, pok. 106
Starszy specjalista ds. administracyjnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7419
e-mail: paula.kruza@pw.edu.pl

inż. Joanna Nowak
Specjalista ds. administracyjnych
Gmach Główny, pok. 118
e-mail: joanna.nowak@pw.edu.pl

Magdalena Jędrzejak
Referent ds. administracyjnych
Gmach Główny, pok. 106
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6676
e-mail: magdalena.jedrzejak@pw.edu.pl