Kontakt

Adres:

Gmach Główny
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1, p. 106

Biuro Rektora przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku
od godz. 8:00 do godz. 12:00
oraz od godz. 13:00 do godz. 16:00

Kierownik Biura Rektora

Gmach Główny PW
tel. (22) 234 7100, (22) 234 7419
fax (22) 621 6892
e-mail: a.kaminska@rekt.pw.edu.pl

Sekretariat Rektora

Gmach Główny PW
Tel. (22) 234 72 20, (22) 628 59 85
fax. 22 234 72 04
e-mail: k.stroj@rekt.pw.edu.pl

Sekcja Kancelaryjno-Administracyjna

tel. (22) 234 71 00; (22) 234 74 19, (22) 629 74 84
fax. (22) 621-68-92
e-mail: h.lechnio@rekt.pw.edu.pl

Sekcja Komunikacji Społecznej

Tel. (22) 234 71 81
e-mail: i.ryniec@rekt.pw.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. inżynierii finansowania projektów
mgr inż. Krzysztof Wieczorek

Gmach Główny, pok. 108
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7201
e-mail: k.wieczorek@rekt.pw.edu.pl

Kontakty do pracowników BR w Biuletynie Informacji Publicznej PW