Kontakt

Adres:

Gmach Główny
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1, p. 106

Biuro Rektora przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku
od godz. 8:00 do godz. 12:00
oraz od godz. 13:00 do godz. 16:00

Kierownik Biura Rektora

dr Agnieszka Kamińska

Gmach Główny PW
tel. (22) 234 7100, (22) 234 7419
fax (22) 621 6892
e-mail: agnieszka.kaminska@pw.edu.pl

Sekretariat Rektora

mgr Joanna Zatorska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7220
tel. miejski: 22 628 5985
fax: 22 234 7204
e-mail: joanna.zatorska@pw.edu.pl

Sekcja Kancelaryjno-Administracyjna

tel. (22) 234 71 00; (22) 234 74 19, (22) 629 74 84
fax. (22) 621-68-92
e-mail: helena.lechnio@pw.edu.pl

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Tel. (22) 234 71 71
e-mail: izabela.ryniec@pw.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. inżynierii finansowania projektów
mgr inż. Krzysztof Wieczorek

Gmach Główny, pok. 108
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7201
e-mail: krzysztof.wieczorek@pw.edu.pl

Kontakty do pracowników BR w Biuletynie Informacji Publicznej PW