Sekcja Komunikacji Społecznej

Do zadań Sekcji Komunikacji Społecznej należy:

 • prowadzenie we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PW elektronicznego Biuletynu Politechniki Warszawskiej,
 • opracowywanie treści wystąpień, oświadczeń, informacji itp. dla Rektora,
 • kreowanie medialnego wizerunku Rektora i Prorektorów,
 • dokumentowanie wystąpień publicznych Rektora,
 • prowadzenie spraw związanych z patronatem PW,
 • wypracowywanie i zgłaszanie propozycji do strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej w zakresie promocji, informacji i komunikacji społecznej,
 • organizowanie i kancelaryjna obsługa uroczystości ogólnouczelnianych oraz innych uroczystości i spotkań okolicznościowych
  z udziałem Rektora
 • przygotowywanie list gości na uroczystości ogólnouczelniane,
 • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie w mediach informacji koordynację działań związanych z wystąpieniami publicznymi Rektora i Prorektorów,
 • prowadzenie i doskonalenie narzędzi komunikacji społecznej, w tym komunikacji wewnętrznej,
 • prowadzenie wykazu zmarłych profesorów.
Komunikacja społeczna (pdf, 73,11 kB)
Informacje przetwarzane (pdf, 71,28 kB)

Kontakt

dr Agnieszka Kamińska
Kierownik Biura Rektora PW

Gmach Główny, pok. 106
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7419
tel. miejski: 22 629 74 84
fax: 22 621 68 92
e-mail: a.kaminska@rekt.pw.edu.pl

mgr Izabela Koptoń-Ryniec
Kierownik sekcji komunikacji społecznej 

Rzecznik prasowy

Gmach Główny, pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7171
e-mail: izabela.ryniec@pw.edu.pl

mgr Joanna Kuźmicz
Pracownik ds. informacji i komunikacji społecznej

Gmach Główny, pok. 117
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7510
e-mail: joanna.kuzmicz@pw.edu.pl

mgr Anna Olencka
Pracownik ds. promocji i grafiki

Gmach Główny, pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7181
e-mail: anna.olencka@pw.edu.pl

mgr Karolina Apiecionek
Pracownik ds. komunikacji społecznej

Gmach Główny, pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7181
e-mail: karolina.apiecionek@pw.edu.pl

mgr Marta Wereska
Specjalista ds. komunikacji społecznej

Gmach Główny, pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7171
e-mail: marta.wereska@pw.edu.pl