Sekcja Komunikacji Społecznej

Do zadań Sekcji Komunikacji Społecznej należy:

 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, przygotowywanie projektów odpowiedzi udzielanych na nadesłane wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz prowadzenie rejestru udzielonych odpowiedzi,
 • prowadzenie we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PW elektronicznego Biuletynu Politechniki Warszawskiej,
 • opracowywanie treści wystąpień, oświadczeń, informacji itp. dla Rektora,
 • kreowanie medialnego wizerunku Rektora i Prorektorów,
 • dokumentowanie wystąpień publicznych Rektora,
 • prowadzenie spraw związanych z patronatem PW,
 • wypracowywanie i zgłaszanie propozycji do strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej w zakresie promocji, informacji i komunikacji społecznej,
 • organizowanie i kancelaryjna obsługa uroczystości ogólnouczelnianych oraz innych uroczystości i spotkań okolicznościowych
  z udziałem Rektora
 • przygotowywanie list gości na uroczystości ogólnouczelniane,
 • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie w mediach informacji koordynację działań związanych z wystąpieniami publicznymi Rektora i Prorektorów,
 • prowadzenie i doskonalenie narzędzi komunikacji społecznej, w tym komunikacji wewnętrznej,
 • prowadzenie wykazu zmarłych profesorów.
Komunikacja społeczna (pdf, 73,11 kB)
Informacje przetwarzane (pdf, 71,28 kB)

Kontakt

mgr Aneta Pyrzanowska
Kierownik Sekcji Komunikacji Społecznej

Gmach Główny, pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7181
tel. miejski: 22 629 7484
fax: 22 621 6892
e-mail: a.pyrzanowska@rekt.pw.edu.pl

mgr Izabela Koptoń-Ryniec
Specjalista ds. wydawnictw elektronicznych
pełniący funkcję rzecznika prasowego

Gmach Główny, pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7171
e-mail: i.ryniec@rekt.pw.edu.pl

mgr Joanna Kuźmicz
Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 117
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7510
e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl

mgr Anna Olencka
Specjalista ds. promocji

pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7171
e-mail: aolencka@rekt.pw.edu.pl

Magda Smokowska
Specjalista ds. promocji

pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7181
e-mail: magda.smokowska@rekt.pw.edu.pl