Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Do zadań Sekcji ds. Komunikacji Społecznej i Mediów należy:

 • dokumentowanie wystąpień publicznych Rektora,
 • realizację i doskonalenie polityki informacyjnej uczelni na rzecz Rektora i Rady Uczelni,
 • koordynację działań medialnych i informacyjnych Uczelni;
 • opracowywanie, w porozumieniu z innymi merytorycznymi jednostkami organizacyjnymi PW, treści wystąpień, oświadczeń, informacji itp. dla Rektora i prorektorów,
 • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie w mediach informacji o działalności Uczelni, przygotowywanie informacji prasowych i organizowanie konferencji prasowych,
 • koordynację działań informacyjnych związanych z prowadzonymi w PW projektami, w tym Programu Wieloletniego PW,
 • wypracowywanie i zgłaszanie propozycji do strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej w zakresie komunikacji i odpowiedzialności społecznej,
 • prowadzenie i aktualizację list gości na uroczystości ogólnouczelniane,
 • koordynację działań związanych z wystąpieniami publicznymi Rektora i prorektorów,
 • prowadzenie i doskonalenie narzędzi komunikacji społecznej, w tym komunikacji wewnętrznej,
 • opiniowanie i prowadzenie spraw związanych z patronatem PW,
 • prowadzenie elektronicznego Biuletynu Politechniki Warszawskiej,
 • prowadzenie rejestru wniosków o wykorzystanie znaku PW i/lub godła PW,
 • szeroko pojęta obsługę interesariuszy społecznych Uczelni,
 • opiniowanie na wniosek Rektora aktywności związanych z działalnością i wizerunkiem organów Uczelni,
 • codzienną współpracę z dziennikarzami (prasa, radio, tv, internet),
 • obsługę mediów społecznościowych i prowadzenie przeglądu prasy,
 •  dokumentację fotograficzną wydarzeń z życia Uczelni,
 • prezentację medialną stanowisk Rektora i władz Uczelni w tym obsługę sytuacji kryzysowych.
Informacje przetwarzane (.pdf, 71,28 kB)

Kontakt

Zapytania mediów prosimy kierować na adres:
rzecznik@pw.edu.pl 

mgr Izabela Koptoń-Ryniec
Kierownik Sekcji ds. Komunikacji Społecznej i Mediów
Rzecznik prasowy

Gmach Główny, pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7171
e-mail: izabela.ryniec@pw.edu.pl

mgr Bartosz Matejko
Specjalista ds. komunikacji społecznej

Gmach Główny, pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7181
bartosz.matejko@pw.edu.pl

mgr Marta Wereska
Specjalista ds. komunikacji społecznej

Gmach Główny, pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7171
e-mail: marta.wereska@pw.edu.pl