Sekretariaty

W zakresie obsługi kancelaryjno-organizacyjnej Rektora i Prorektorów do zadań Sekcji należy:

  • prowadzenie sekretariatów Rektora i Prorektorów, w tym korespondencji właściwej dla obszarów zarządczych prorektorów,
  • koordynowanie, organizowanie i obsługa spotkań, zebrań i podróży Rektora i prorektorów,
  • udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości i ewaluacji Uczelni,
  • prowadzenie dokumentacji wymagającej podpisów elektronicznych Rektora i prorektorów.

Kontakt

mgr Joanna Zatorska

Sekretariat Rektora

Gmach Główny, pok. 104

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7220
tel. miejski: 22 628 5985
fax: 22 234 7204
e-mail: joanna.zatorska@pw.edu.pl

mgr inż. Magdalena Krzyżewska

Sekretariat Prorektora ds. studenckich

Gmach Główny, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7827
tel. miejski: 22 628 1425
e-mail: magdalena.krzyzewska@pw.edu.pl

Dorota Jędrzejewska

Specjalista ds. administracyjnych,
Sekretariat Prorektora ds. studiów

Gmach Główny, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7828
tel. miejski: 22 628 0050
fax: 22 234 7209
e-mail: dorota.jedrzejewska@pw.edu.pl

mgr Anna Korlak

Referent ds. administracyjnych
Sekretariat Prorektora ds. rozwoju

Gmach Główny, pok. 149a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1530
tel. miejski: 22 622 3664
e-mail: Anna.Korlak@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Miłaszewska

Starszy specjalista ds. administracyjnych
Sekretariat Prorektora ds. nauki

Gmach Główny, pok. 149a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7424
tel. miejski: 22 629 2632
fax: 22 234 7140
e-mail: malgorzata.milaszewska@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Sadkowska

Starszy specjalista ds. administracyjnych,
Sekretariat Prorektora ds. ogólnych

Gmach Główny, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7420
tel. miejski: 22 621 6886
fax: 22 234 7209
e-mail: malgorzata.sadkowska@pw.edu.pl

Weronika Rosłaniec

Referent ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 125
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5595
e-mail: weronika.roslaniec@pw.edu.pl

Bogdan Nagraba

Kierowca

Gmach Główny, pok. 125
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5595