Sekretariaty

W zakresie obsługi kancelaryjno-organizacyjnej Rektora i Prorektorów do zadań Sekcji należy:

  • prowadzenie sekretariatów Rektora i Prorektorów, w tym korespondencji właściwej dla obszarów zarządczych prorektorów,
  • koordynowanie, organizowanie i obsługa spotkań, zebrań i podróży Rektora i prorektorów,
  • udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości i ewaluacji Uczelni,
  • prowadzenie dokumentacji wymagającej podpisów elektronicznych Rektora i prorektorów.

Kontakt

mgr Katarzyna Lubczyńska
Specjalista ds. administracyjnych,
Sekretariat Rektora

Gmach Główny, pok. 104
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7220
tel. miejski: 22 628 59 85
fax: 22 234 7204
e-mail: katarzyna.lubczynska@pw.edu.pl

Krystyna Brożek
Specjalista ds. obsługi administracyjnej Biura Rektora,
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

Gmach Główny, pok. 112
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7827
tel. miejski: 22 628 1425
e-mail: krystyna.brozek@pw.edu.pl

Dorota Jędrzejewska
Specjalista ds. administracyjnych,
Sekretariat Prorektora ds. Studiów

Gmach Główny pok. 149 A
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7828
tel. miejski: 22 628 0050
fax: 22 234 7209
e-mail: dorota.jedrzejewska@pw.edu.pl

inż. Joanna Nowak  (oddelegowana)
Specjalista ds. administracyjnych,
Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju

Gmach Główny, pok. 109
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1530
tel. miejski: 22 622 3664
fax: 22 234 1559
e-mail: joanna.nowak@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Miłaszewska
Starszy specjalista ds. administracyjnych,
Sekretariat Prorektora ds. Nauki

Gmach Główny, pok. 112
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7424
tel. miejski: 22 629 2632
fax: 22 234 7140
e-mail: malgorzata.milaszewska@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Sadkowska
Starszy specjalista ds. administracyjnych,
Sekretariat Prorektora ds. Ogólnych

Gmach Główny, pok.149 A
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7420
tel. miejski: 22 621 6886
fax: 22 234 7209
e-mail: malgorzata.sadkowska@pw.edu.pl