Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik

Aktualna broszura informacyjna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Konstytucja dla Nauki. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.