Decyzje Rektora PW

Decyzje Rektora PW

Decyzja Rektora nr 201/2016 z dnia 18/10/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Nowelizacji Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej

Decyzja Rektora nr 128/2018 z dnia 9/07/2018 zmieniająca decyzję nr 83/2018 Rektora PW w sprawie powołania Zespołu ds. pracowniczych

Decyzja Rektora nr 83/2018 z dnia 29/05/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. pracowniczych

Decyzja Rektora nr 78/2018 z dnia 25/05/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wytycznych do Statutu PW

Decyzja Rektora nr 199/2018 z dnia 5/11/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania szkół doktorskich w Politechnice Warszawskiej

Decyzje Rektora nr 206/2018 z dnia 15/11/2018 w sprawie w sprawie powołania Pełnomocników Rektora ds.dyscyplin naukowych