Statut

Pismo Rektora do wspólnoty Politechniki Warszawskiej

Pismo Rektora PW dotyczące przedłożonego wspólnocie akademickiej Politechniki Warszawskiej projektu Statutu Uczelni.